Algemeen

Locaties:

Wij zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken van uw bezittingen op de locaties waar wij gebruik van maken. Ook letsel en andere vormen van schade opgelopen door de locatie is niet onze verantwoordelijkheid.

 De workshops kunnen plaatsvinden op een van onze locaties in Haarlem, Alkmaar of Amsterdam. Echter wanneer u de workshop op locatie wilt laten plaatsvinden, bijvoorbeeld bij u thuis of op het werk, dan kan dit ook overlegd worden. Wij rekenen hier in sommige gevallen extra kosten voor. Indien u gebruik maakt van een van onze locaties rekenen wij E50,- per workshop.

De workshops zijn exclusief drankjes, maar deze kunnen op de locatie zelf worden besteld en afgerekend tenzij expliciet anders afgesproken met ons.

Prijzen:

Onze prijzen zijn inclusief btw. De btw van 21% word op de factuur vermeld en kan door bedrijven worden teruggevraagd bij de belastingsdienst.

 

Betalingen

Tijdige betaling

Wij vragen onze klanten vooraf te betalen middels factuur. Deze factuur verzenden wij over de mail, en geldt als onze bevestiging dat de workshop door gaat. Tijdige betaling is uw definitieve bevestiging. Bedrag en uiterste betaaldatum worden in overleg afgesproken. In sommige gevallen is het niet noodzakelijk dat alles vooruit wordt betaald. In dat geval spreken we een aanbetaling af.

Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht de workshop te annuleren.

Annulering Crea-Kunst

Wanneer wij moeten annuleren krijgt u het gehele bedrag binnen 30 dagen na de datum van de workshop terug. In het geval van overmacht kunnen wij hier van afwijken.

Annulering klant

Wanneer u onverhoopt bij ons moet annuleren dient u dit uiterlijk 2 weken voor de datum van de workshop bij ons te melden. Dan zorgen wij er voor dat u uw geld terug krijgt binnen 30 dagen na de datum dat de workshop plaats zou vinden.

Wanneer u annuleert binnen 2 weken voor de datum van de workshop kunnen wij geen geld terug geven.